Till innehåll på sidan

Värdegrund

För oss som arbetar på Bagarmossen och Brotorps skolor gäller att alla människor har ett lika värde och att alla ska arbeta i en god arbetsmiljö.


Varje höst inleds med ett värdegrundsarbete där vi lägger basen för fortsatt lärande. Under ca en vecka arbetar vi med olika regler för att alla på ett enkelt och bra sätt ska veta hur vi ska umgås med varandra. Vi samtalar mycket kring begreppet respekt. Trots att vi ser olika ut, är bra på olika saker och tänker ibland olika är vi ändå lika värdefulla.

Under läsåret arbetar vi kontinuerligt i klasserna med att hålla värdegrunden levande genom etiska samtal och livskunskap. I klassråden tas frågor upp som berör trivsel och trygghet. Specifika frågor utifrån Likabehandlingsplanen skickas detta läsår till både klassråden och elevråden för att diskuteras och förankras. Under rasttiden finns vuxna som kan hjälpa till med olika frågor. Som komplement till vuxna finns för eleverna år 6-9 gruppen BEST (Bagarmossens elevstödjarteam). Den elevgruppen finns för att det alltid ska finnas någon att prata med.

Arbetsmiljön är viktig – både den yttre och inre. Den ska vara både lugn och inspirerande. Vi arbetar för att behålla våra skolor rena och klotterfria.

Elevhälsoteam arbetar nära arbetslagen för att med sin kompetens bidra till goda lösningar. I teamen ingår rektor, bitr rektor, skolsköterska, specialpedagog, psykolog och kurator.

Vi som tillhör enheten träffas kontinuerligt men också när vi uppnått något särskilt. Det kan vara något delmål som ska firas på den röda tråden som sträcker sig från förskoleklass till år 9 i enheten.

Enhetens vision:

  • Fokus på framtiden
  • Kunskap och trivsel är våra ledstjärnor
  • Trygghet och trivsel ger arbetsglädje

Enheten Bagarmossen Brotorp är en bra grogrund att växa i.

Dela:
Kategorier: