Till innehåll på sidan

Skolhälsovård

Hälsofrämjande arbete
En viktig del av vårt arbete är hälsofrågorna. De finns med i allt från samtalen med eleverna till deltagandet i skolans hälsoarbete. Vi arbetar för att stärka de krafter som upprätthåller och utvecklar hälsa samt skapa goda och stödjande miljöer i skolan.

Hälsobesök och vaccinationer
Alla elever erbjuds flera hälsobesök hos skolhälsovården under skoltiden. Vid dessa följs barnens hälsa, tillväxt och utveckling. Hälsosamtalet är en central del av besöket där vi tar upp hälsofrågor som är viktiga för eleven själv.

  • Hälsoundersökning med hälsosamtal sker i år 4, 6 och 8, samt vid behov.

Läs mer om vaccinationsprogrammet som socialstyrelsen rekommenderar:  vaccinationsprogrammet

Mottagningsarbete
På våra skolhälsovårdsmottagningar är elever välkomna utifrån sina behov. Vi kan erbjuda samtal och rådgivning. Vi kan också erbjuda enklare sjukvård och hänvisa vidare vid behov.

Elevhälsoteamen
Skolhälsovården står för medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens i elevhälsoteamen. Teamens uppgift är bland annat att ge stöd till barn som har inlärningssvårigheter och andra problem som kan påverka skolsituationen. I teamen finns även pedagogisk och social kompetens. Teamen arbetar också för att skapa en god miljö för hälsa och lärande i skolan.

Arbetsmiljöarbete
Skolhälsovården arbetar förebyggande när det gäller olycksfall. Bland annat registreras olycksfall som inträffar under skoltid. Vi deltar i skolans arbete för att skapa en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö på skolorna.

Samverkan
Samverkan är viktig med såväl barn och föräldrar som med skolans personal och verksamheter utanför skolan.

Kontaktuppgifter till våra skolsköterskor
Brotorpsskolan  skolsköterska Eva Ahston Håkansson 08-508 15 956

Bagarmossens skola skolsköterska Karin Lindström 08-508 38 662
Bagarmossens skola skolsköterska Sandra Westman 08-508 15 674

 

Dela:
Kategorier: