Till innehåll på sidan

Skola F-6 - Bagarmossen

På Bagarmossens skola år F-6 är skola och fritidshem integrerade. Här arbetar utbildad och engagerad personal i arbetslag som samverkar kring elevens hela dag.

Målet för samverkan är att eleven ska nå sin högsta potential för att få bra verktyg inför framtiden. Detta gör vi genom att ge eleverna trygghet och stimulans att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt.

Vad vi står för
Vi har en gemensam värdegrund för att skapa trivsel och trygghet. Vi arbetar enligt läroplanen och dess mål efter varje elevs förutsättningar. Här får alla ett respektfullt bemötande. Var och en ska arbeta efter våra tre Respekterarregler (respekt för andra, för sig själv och för miljön). Varje läsår inleds med en gemensam Värdegrundsvecka.

Nu måste vi vara smarta.
Vad vi vill ge
Våra elever ska ständigt utmanas till nya kunskaper och erfarenheter. För att ha en god trivsel ser vi till att erbjuda många aktiviteter. Vi har utarbetat en social checklista för att stimulera eleven till eget växande.

Vad vi vill åstadkomma när det gäller kunskap
Målet med vår undervisning är att varje elev får en god kunskapsutveckling och känna arbetsglädje. Skolan har en Matematikverkstad och vi arbetar laborativt och elevaktivt i matematik. Vi satsar på att utveckla språket med språklekar, läsprojekt och arbetar med texter i olika genrer. Vi är en NTA skola (Naturvetenskap och Teknik för Alla) och arbetar tematiskt och ämnesövergripande.

Terminens NTA tema: Jorden.
Vi har utarbetat mål och kriterier i alla skolämnen. Minst en gång per termin träffas lärare, föräldrar och elev för att tillsammans bestämma nya mål som skrivs i den Individuella Utvecklingsplanen. Våra förväntningar på eleverna är höga.

Vad vi vill åstadkomma när det gäller kreativitet
Vi vill att våra elever ska känna lust och glädje i att skapa. Vi ger eleverna kulturupplevelser och möjlighet att delta i skapande verksamhet. I vår lerverkstad skapas konstverk. Det senaste priset fick eleverna av Arkitekturmuseet för en fantastisk fantasiskapelse i pepparkaka.

I lerverkstaden har vi gjort masker
Vad vi står för när det gäller Trygghet och Trivsel
Vår gemensamma värdegrund genomsyrar alla skolans verksamheter. På vår skola är elevinflytande viktigt. Eleverna arbetar i klassråd, elevråd och matråd för att utveckla skolan. Vi eftersträvar ett gott samarbete med dig som förälder, tillsammans kan vi stödja ditt barn på bästa sätt

Vad du kan förvänta dig av vår skola

  • Engagerad och utbildad personal
  • Uppföljning och dokumentation av ditt barns kunskapsutveckling
  • Activboard används i många klassrum.
  • Kreativa och elevaktiva arbetssätt
  • Skolmat lagad av vår egen kock.

Med fokus på framtiden
Vi ligger långt fram när det gäller teknik och IT. I många klassrum används nu interaktiva skrivtavlor sk. Activboard. Elevernas närvaro registreras på ”Skolwebben” som även föräldrar kommer att ha tillgång till via Internet. Olika tekniska hjälpmedel finns också för att stödja eleverna i sitt arbete. Personalen tillgodogör sig ny forskning genom utbildningar och kurser. Som kommunal skola har man tillgång till Mediotekets alla kurser.

Dela:
Kategorier: