Till innehåll på sidan

Skola 7-9 Bagarmossen

Enheten Bagarmossen Brotorp erbjuder en utbildning med hög kvalitet även för elever i de senare åren inom grundskolan, år 7-9.

På Bagarmossens skola arbetar lärare och elever kontinuerligt med ämnesövergripande arbeten. Eleverna får därigenom en bred allmänbildning med helhetsperspektiv, vilket gör att de utvecklar en bättre förståelse för sin omvärld och blir väl utrustade inför sin framtid.

Vad vi står för när det gäller Trygghet och Trivsel
Vår gemensamma värdegrund genomsyrar alla skolans verksamheter. På vår skola är elevinflytande viktigt. Eleverna arbetar i klassråd, elevråd och matråd för att utveckla skolan. Vi eftersträvar ett gott samarbete med dig som förälder, tillsammans kan vi stödja eleverna på bästa sätt.

Vad du kan förvänta dig av vår skola

  • Engagerad och utbildad personal
  • Uppföljning och dokumentation av ditt barns kunskapsutveckling
  • Kreativa och elevaktiva arbetssätt
  • Skolmat lagad av vår egen kock.

Med fokus på framtiden
Utbildningen på Bagarmossens skola karakteriseras av hög standard med goda resultat efter genomgången grundskola. Eleverna är väl förberedda för gymnasiestudier med betyg som håller även i gymnasieskolan.

Vi ligger långt fram när det gäller teknik och IT. I många klassrum används nu interaktiva skrivtavlor sk. Activboard. Elevernas närvaro och dokumentation registreras på ”Skolwebben” som även föräldrar har tillgång till via Internet. Olika tekniska hjälpmedel finns också för att stödja eleverna i sitt arbete. Personalen tillgodogör sig ny forskning genom utbildningar och kurser.

 

Dela:
Kategorier: