Till innehåll på sidan

Fritids

Mål som styr vår verksamhet:
- Lgr 11
- Skolverkets allmänna råd för fritidshem.

Fritidshemmen på Bagarmossen – Brotorpsskolor arbetar för att varje elev, med hänsyn till sina individuella förutsättningar, skall ha uppnått följande mål när de lämnar skolbarns¬om-sorgen efter år 3.