Till innehåll på sidan

Allt om Prao

Här finns all information som ni behöver om PRAO  = praktisk arbetslivsorgentering
Syftet med prao är att ge eleven kunskaper om arbetslivet under en begränsad tid på ca 2 veckor.
Det kan även vara ett stöd för elevens kommande studie- och yrkesval samt stödja den personliga utvecklingen.
Elevernas behov av kunskaper och medvetenhet om sig själv samt om samhälle och arbete bör stå i centrum.

  • Verksamheten skall syfta till att så långt som möjligt hjälpa eleverna bland annat med följande:
  • Orientera sig om arbetets betydelse för människan och samhället, om olika arbetsplatser, arbetsmiljöer och arbetsuppgifter.
  • Få erfarenhet om de villkor för demokrati, inflytande och ansvar som finns i arbetslivet.
  • Lära sig förstå de normer och regler som gäller i arbetslivet.
  • Öka elevernas kännedom och motverka begränsningar i studie- och yrkesval som beror på könsrollstänkande, statustänkande och social/kulturell bakgrund.
Dela: