Ma/No

Den här inriktningen är för dig som är intresserad av naturvetenskap
och teknik och vill:

• arbeta med större projekt och undersökningar.
• välja att arbeta med och fördjupa dig i det som intresserar
dig inom biologi, kemi, fysik och matematik.
• få mer tid att arbeta med kunskapskraven för de högre betygen.
• träna på att redovisa och presentera större arbeten med t ex
modeller och utställningar.
• ha en bra grund inför fortsatta studier i naturvetenskap och
teknik.

I Bagarmossens skola har vi över 10 års erfarenhet av Ma/NOinriktningen
och eleverna ges möjlighet att ägna 120 minuter i
veckan åt studier inom matematik och NO (60 min per ämne).

Dela:
Kategorier: