Till innehåll på sidan

Lite om vår enhet

Vill du att ditt barn ska gå i en bra skola med engagerade lärare och en stimulerande inlärningsmiljö?

Välkommen till oss på Bagarmossen Brotorp!

Vi är kommunala skolor beläget i ett område som erbjuder bra kommunikationer och närhet till natur. Vi består av Bagarmossens skola, en F-9 grundskola, och Brotorps skola som är en F-6 skola. För de yngre eleverna upp till årskurs 3 finns skolbarnsomsorg som är en integrerad del av verksamheten. Fritidsklubb erbjuds elever åk 4-6.

Vi arbetar i arbetslag. Arbetslagen bildar en helhet kring varje elev, uppmärksammar varje individ och mentor/klasslärare håller nära kontakt med vårdnadshavare. Strukturen på organisationen hjälper skolan att följa elevernas intellektuella, sociala, emotionella utveckling under deras skolår och skapa en trygg och trivsam miljö för eleverna. Vidare kan skolan erbjuda kontinuitet vid inlärningen, se eleverna ur ett helhetsperspektiv och erbjuda en stimulerande omgivning för elever och personal.

Våra skolor utmärks av en stark kreativitet med självständiga elever som har en stark självkänsla. Vi strävar mot samma mål och har en gemensam idé kring det som gäller på vår skola. Vi har tydliga kunskapsmål och tydliga ordningsregler– elever ska veta precis vad som förväntas av dem samtidigt som lärarna stöttar och ställer krav för att vår och en ska nå sin fulla potential. 

lustfyllda lektioner… ämneskompetenta lärare… personalens engagemang… trygg..god kvalitet…goda kunskapsresultat..lektionerna präglas av arbetsro..ordning och lugn råder under raster och i matsalen (Ur Skolverkets senast rapport)

Vår pedagogik sätter fokus på effektivitet och glädje att lära. Metoderna är flexibla för att kunna passa ämnet och varje elev. Lärarna är behöriga och deras kunskap, tillvägagångssätt och attityd är mycket viktiga faktorer i läroprocessen.

Vårt övergripande tanke inom samtliga verksamheter på enheten kallar vi den röda tråden. Vi utgår från en helhetssyn inom alla de pedagogiska verksamheterna som erbjuds eleverna mellan sex och sexton års ålder. Den kan ses som en röd tråd där vi eftersträvar pedagogisk samsyn och samverkan mellan olika verksamheter både vertikalt och horisontellt. Samsynen och samverkan innebär också att vårt arbete ser till individen och till hans eller hennes hela behov där fokus är på kunskapen.

Grundläggande för vår verksamhet är att barn och vårdnadshavare skall känna trygghet och få de bästa förutsättningarna för att utveckla sin kunskap. Trygghetskänslan och därmed kunskapsutvecklingen förstärks med den ”röda tråd” som enheten arbetar med i perspektivet sex till sexton år.

Välkommen till Bagarmossen Brotorp. TOGETHER we can make a difference.

Dela:
Kategorier: