Till innehåll på sidan

IT

Bagarmossen Brotorps skolors mål är att de digitala verktygen ska vara en naturlig del av det pedagogiska arbetet.

Både elever och pedagoger ska ha den digitala kompetens som krävs för att följa med i samhällets utveckling. Vi utbildar nätsmarta elever som använder sig av kritiskt tänkande. Vi arbetar likvärdigt i enheten så att de digitala verktygen främjar kunskapsutvecklingen i alla klasser.

På Bagarmossen Brotorps skolor har vi en IT-pedagog och en IT-samordnare, och på alla stadier har vi digitala utvecklingsgrupper.

Vi har satsat på workshops i programmering för år F-6 och alla klasser jobbar med programmering i olika projekt. I årskurs 4-9 har vi arbetat för att införa digitala prov och läxförhör.

Vi arbetar med Skolplattformens olika moduler för att ta del av de innovativa digitala resurserna, samt för att utveckla kommunikationsvägarna både bland pedagoger och med vårdnadshavare.

På Bagarmossen Brotorp har vi under de senaste åren genomfört flera satsningar för att stimulera användningen av digitala verktyg och vi har gjort stora investeringar för att möta en allt mer digitaliserad omvärld.

Dela: