Till innehåll på sidan

Föräldrasamverkan

Enheten Bagarmossen Brotorp anser att samarbetet med föräldrar är en förutsättning för att eleverna ska utvecklas på ett optimalt sätt. Personalen inom Enheten har deltagit i en ”Guldsits” utbildning.

Vad är Guldsitsen?

Tillitsfulla relationer med barnens föräldrar gör jobbet som lärare och pedagog både enklare och roligare. Målet är att föräldrarna ska bäras fram som på en guldsits.

Guldsitsen är en process som ger lärare och fritidspersonal en möjlighet att stanna upp och tänka efter. Hur ser vi på föräldrar, och hur vill vi att det ska vara?

Att gå från information och uppfostran till ömsesidighet och dialog i mötet med föräldrar.

Att alltid ställa sig frågan ”ökar eller minskar det vi gör föräldrarnas tillit?” Vägen till barnens hjärtan går genom föräldrarna.

Som förälder kan du förvänta dig av oss att:

du alltid är välkommen till skolan

 • vi arbetar för att ditt barn ska tycka det är roligt att gå till skolan
 • all personal arbetar för att skapa trygghet för ditt barn
 • vi arbetar för en trivsam och lugn arbetsmiljö
 • vi strävar efter en hög kvalitet i det vi gör
 • vi försöker skapa bästa möjliga inlärningssituationer för ditt barn
 • vi tar kontakt med dig om något särskilt händer
 • vi särskilt uppmärksammar barn med svårigheter och upprättar åtgärdsprogram
 • vi varje termin bjuder in dig och ditt barn till utvecklingssamtal
 • vi vill, för ditt barns bästa samverka med dig som förälder.
   

Vi förväntar oss av dig som förälder att:

 • du hjälper ditt barn att ta ansvar för sitt skolarbete och ser till att barnet kommer i tid
 • du är uppmärksam på mobbningstendenser och ser till att skolan får veta om något barn utsätts för kränkande behandling
 • du tar kontakt med skolan om du har synpunkter eller undrar över något
 • du månar om att ditt barn använder ett vårdat språk
 • du ser till att ditt barn kommer utvilat och mätt till skolan
 • ditt barns klädsel är anpassat efter väderlek och aktiviteter
 • du kommer till samtal och möten
 • du respekterar och stödjer personalen i deras pedagogiska roll
 • du så långt det är möjligt undviker att ta ledigt för ditt barn utöver skolloven

I Bagarmossens skola  mer riktat till det höger åldrarna  arbetar vi även med ÖPP-Örebro Preventionsprogram/Effect

Då  flera kommuner runt om i landet  tagit beslut att skolorna skall arbeta utifrån Örebro Preveventionsprogram. Örebros Preventions Program (eller Effect) som är en föräldramötesmetod som syftar till att förebygga tidig alkoholdebut, minskat berusningsdrickande och normbrott bland ungdomar.
Man riktar sig framförallt till föräldrar med elever i åk 7-9.
Grundtanken med programmet är att minska ungdomars alkoholanvändning genom att rikta sig till föräldrarna.
Programmet är utvecklat av Nikolaus Koutakis och Håkan Stattin vid Örebros universitet.

På Bagarmossens skola har vi arbetat enligt detta program i två år och ser att det har många positiva effekter.
Vad vi ser framförallt  är att föräldrar ges tillfälle att diskutera viktiga frågor med varandra och kan göra gemensamma överenskommelser i klassen (t ex. angående sovtider, läxläsning mm. Våra utbildade informatörer träffar klassens föräldrar kontinuerligt en gång per termin från och med åk 6. Man informerar om forskningen, diskuterar och ger konkreta tips. Syftet är att skapa ett samarbetsforum för skola och föräldrar samt föräldrar emellan där vi tillsammans kan verka för att våra ungdomar inte hamnar i olika typer av problem. Örebros preventionsprogram är preventivt. Vilket innebär  att vi arbetar med att förebygga – att i förväg ta upp och diskutera olika typer av problem innan de händer, att skapa goda förutsättningar för ett samarbete i föräldragruppen så att man hjälper varandra att skapa en trygg miljö för barnen/ungdomarna.

Kontaktpersoner som arbetar runt  med detta projekt är

Anders Öberg, Lotta Rosenlöf och Lotta Ahlström

Vid nödvändig ledighet: tar ansvar för att barnet gör sina hemuppgifter i samband med ledigheten.

Dela:
Kategorier: