Till innehåll på sidan

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolor

Vi består av Bagarmossens skola, en F-9 grundskola och Brotorpsskola som är en F-6 skola.

För de yngre eleverna upp till årskurs 3 finns skolbarnsomsorg som är en integrerad del av verksamheten. Fritidsklubb erbjuds elever åk 4-6.

Vi arbetar i arbetslag.

Arbetslagen bildar en helhet kring varje elev, uppmärksammar varje individ och mentor/klasslärare håller nära kontakt med vårdnadshavare.

Strukturen på organisationen hjälper skolan att följa elevernas intellektuella, sociala, emotionella utveckling under deras skolår och skapa en trygg och trivsam miljö för eleverna.

Vidare kan skolan erbjuda kontinuitet vid inlärningen, se eleverna ur ett helhetsperspektiv och erbjuda en stimulerande omgivning för elever och personal.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Vi består av Bagarmossens skola, en F-9 grundskola och Brotorpsskola som är en F-6 skola.