Till innehåll på sidan

Elevhälsoteam

Teamen består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog.

Skolkuratorns bidrag till elevhälsoarbetet, det skolsociala arbetet, bygger på kunskap om barn och ungdomars utveckling och deras situation i samhället.

Skolhälsovården står för medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens i elevhälsoteamen. I teamen finns även pedagogisk kompetens. Studie- och yrkesvägledare och skolpsykolog ingår vid behov.

Teamens uppgift är bland annat att ge stöd till barn som har inlärningssvårigheter och andra problem som kan påverka skolsituationen. Teamen arbetar också för att skapa en god miljö för hälsa och lärande i skolan.

Dela:
Kategorier: